Платформа за дистанционно обучение online.danlink.bg

синхронни видео уроци

Онлайн видео уроци

Директни онлайн срещи с камера и микрофон, споделяне на екран и презентации.

онлайн учебни занимания

Онлайн учебни занимания

Учебна среда с възможност за комуникация и достъп до ресурси и учебни дейности.


Платформата е оборудвана с инструменти за създаване на
виртуална учебна среда, близка до тази в класната стая

видео урок с преподавател

Видео уроци

с директно преподаване

Директни онлайн срещи, в които учителят и учениците могат да участват с камера и микрофон, да споделят презентации и екрана на компютъра си.

Задания

с обратна връзка

Създаване на задания, при които учениците могат да качват своите решения, а преподавателят - да ги коментира и оценява.

Работа в групи

и комуникация

Възможност за работа по проект или задание, в което учениците могат да разработват заедно и да комуникират чрез форум, чат и лични съобщения.

тест

Тестове

за тренировка или оценяване

С възможност да се създадат различни видове въпроси - както с текст, така и с картинки или звукове.

Интерактивно съдържание

с автоматично регистриране на резултатите

Възможност за вграждане на въпроси във видео, както и създаване на учебни занимания с игрови характер.

Резултати

от всичките учебни дейности

При което може да се наблюдава прогреса в ученето, и учителят може да повлияе на индивидуалния учебен процес при всеки отделен ученик.

Дни
:
Часове
:
Минути
:
Секунди

Уебинар на тема: Ключови дейности при дистанционното обучение

Дата: 5. май ot 17:00 часа.

Ще представим важни методи и етапи при дистанционното обучение. И ще предложим някои инструменти и похвати за улесняване на учебните процеси и комуникацията при онлайн обучението.

Място: чрез платформата ни за дистанционно обучение online.danlink.bg
Участие: изисква се регистрация, при която ще получите потребителски данни


Следвайте ни в социалните мрежи


© 2020 Данлинк, All Rights Reserved