Анелия Александрова

Моето кратко представяне

Датския опит

от 1998 година до сега

Oбичам работата си

Моят голям интерес към електронното обучение (e-learning) се роди преди повече от 15 години заради голямото ми възмущение от това, че под e-learning се подразбираше всичко, представено по електронен път - от PDF-файлове до уеб сайтове със съмнително съдържание. Защото не мисля, че електронното обучение означава да кликнеш и да четеш. Ученето е сложен и индивидуален процес, който продължава цял живот.

И понеже имах голямо желание да работя с възможностите на компютъра и да използвам опита си от театъра и медиите, завърших Master of Multimedia Arts, със специалност в Интерактивност във виртуалната реалност, създадох фирмата Vision of Interactive Art - VIArt в Дания и от тогава се чувствам привилегирована да работя с това което обичам - дигитален дизайн и електронно обучение.

Дълго реме разработвах и академични предмети за дистанционно обучение, и преподавах в онлайн академия по предмети като Онлайн коммуникации, Usability, Interface design, Презентация и още. Това ми даде важен опит в дистанционното обучение.

Последните 6 години голяма част от работата ми беше като ръководител на проекти на Министерството на образованието за дигитализация на обучението при квалификационни професионални курсове с участието на над 20 училища, включващи също и квалифиционна подготовка на преподавателите за електронно и дистанционно обучение. Това ми даде дълбок поглед върху сложните процеси при цялостното пренастройването на училището в процеса на дигитализацията.

Българския опит

при комунизъм и демокрация

Работата ми в театъра и медиите ми даде много

Театърът ме доведе в Дания, за да представя мое представление в Леголанд, където по-късно станах ръководител на малкия ни театър.

Опитът ми от театъра ми помага във визуалния дизайн и организацията на процесите.

А работата ми в първото демократично радио Канал Ком (което за съжаление вече не съществува) е незабравима с прекрасните колеги и професионалисти, които днес са утвърдени журналисти, и с трудните, но също исторически и страшно динамични времена на промяна.


Следвайте ни в социалните мрежи


© 2020 Данлинк, All Rights Reserved