Нашата мисия
е да намираме по-добрите решения

В електронното обучение и дигиталната коммуникация

Данлинк възникна в резултат от многогодишен опит в областта на електронното обучение и дигиталния дизайн в Дания.

Данлинк е предсатвителство на VIArt.dk и затова името на фирмата е израз на връзката с датската ни дейност в тези две области.

На какво може да разчитате с нас


Стабилност

Една от най-големите ценности в нашия опит са дълговременните отношения с нашите партньори.

Експертиза

Добита в дългогодишен опит, но и с постоянен поглед към новостите в развитието.

Решаване на проблемите

Стремим се към решение, които да имат стойност за вас - нашите партньори. 


Следвайте ни в социалните мрежи


© 2020 Данлинк, All Rights Reserved