Цени за ползване на платформата за дистанционно обучение

За училищни и извънкласни занимания

Начален пакет
30лв.

На месец
Минимум 3 месеца

 • Директно преподаване с камера и микрофон
 • Виртуална класна стая
 • 15 дена безплатен достъп
 • Интерактивно видео
Стандартен пакет
45лв.

На месец
Минимум 4 месеца

 • Директно преподаване с камера и микрофон
 • До две виртуални класни стаи
 • 15 дена безплатен достъп
 • Интерактивно видео
Разширен пакет
60лв.

На месец
Минимум 6 месеца

 • Директно преподаване с камера и микрофон
 • До три виртуални класни стаи
 • 15 дена безплатен достъп
 • Интерактивно видео

Сравни всички опции

Функции Начален пакет Стандартен пакет Разширен пакет
Брой на потребителите До 6 До 14 До 25
Виртуални класни стаи Една До две До три
Минимален срок 3 месеца 4 месеца 6 месеца
Директна връзка с микрофон и камера
Качване и достъп до учебни материали
Комуникация чрез съобщения и чат
Интерактивен форум
Задания и тестове
15 дена безплатен достъп
Интерактивно видео

За фирмено обучение

Начален пакет
75лв.

На месец
Минимум 3 месеца

 • Директно преподаване с камера и микрофон
 • Един курс, до 15 участника
 • Виртуална класна стая
 • 15 дена безплатен достъп
 • Техническа поддръжка
Стандартен пакет
245лв.

На месец
Минимум 12 месеца

 • Директно преподаване с камера и микрофон
 • До 10 курса и 200 участника
 • Квалификационен курс
 • Техническа поддръжка за администратор
Корпоративен пакет
995лв.

На месец
Минимум 6 месеца

 • Директно преподаване с камера и микрофон
 • Неограничен брой курсове и участници
 • Квалификационен курс
 • Собствен домейн

 • Често задавани
  въпроси

  Как става регистрацията на потребители?

  Първоначално се регистрира преподавателят чрез нашата форма за регистрация, в която се задават име и фамилия, имейл и сфера на преподаване. В последствие се създава виртуална класна стая, в която се регистрират участниците в обучението.

  Може ли регистрацията да стане автоматично?

  Не, не може. Причината е в нашите мерките за сигурност, с които искаме да създадем затворена и сигурна среда за потребителите на нашата платформа. Регистрацията се извършва от Данлинк след получаване на информация чрез формата за регистрация.

  Има ли на платформата възможност да се отчита учебната активност на учещите?

  Да. Платформата за дистанционно обучение online.danlink.bg е оборудвана с многофункционални инструменти за отчитане и статистика на учебната активност. Това дава възможност да се проследи учебния процес за всеки отделен участник в обучението, за да може да се окаже допълнителна помощ когато е необходимо в учебния процес.

  Има ли възможност за оценяване на учебната дейност?

  Да. Всяко участие в задание, тест или други занятия може да се регистрира и оценки - както с оценки, така и с поущтрителни отличия. Автоматичните функции могат да приложат средоаритметични оценки за период от време или при многократно извършване на тестове. Могат дори да се регистрират и оценки от учебни занятия, които не се провеждат онлайн чрез платформата, а например в нормална класна стая.

  Следвайте ни в социалните мрежи


  © 2020 Данлинк, All Rights Reserved